EU natječaji

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost tvrtke REINOX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

U sklopu provedbe projekta ” Jačanje prostornih, tehnoloških i proizvodno uslužnih kapaciteta u obradi INOX materijala ” sukladno prilogu 4. “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi” REINOX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

Aktualni otvoreni natječaji
Objave
Završni članak