O projektu

 

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „POVEĆANJE ENU I OIE U TVRTKI REINOX D.O.O.”

 

Tvrtka Reinox d.o.o. u svibnju 2020. uspješno je završila projekt „Povećanje EnU i OiE u tvrtki Reinox d.o.o.“. Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ”Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, tvrtka Reinox d.o.o. uspješno je realizirala investiciju radova energetske obnove i obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke.

Provedbom radova energetske obnove izvršena je zamjena vanjske ovojnice, ugradnja kondenzacijskog kotla, zamjena rasvjete te izgradnja sunčane elektrane.

Kako bi se projekt uspješno realizirao osim radova energetske obnove u sklopu provedbe projekta sufinancirane su i popratne aktivnosti nužne za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti.

Prethodno realizaciji projekta ugovorena je usluga izrade projektnog prijedloga te usluga izrade glavnog projekta s proračunom ušteda. Tijekom izvođenja radova kontrolu i uspješnost pri realizaciji izvedbe radova energetske obnove vršio je stručni nadzor. Podršku pri uspješnoj provedbi projekta u skladu s pravilima EU pružila je vanjska usluga za upravljanje projektom. 

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti ostvareni su specifični ciljevi projekta:

  1. Povećao se udio obnoviljive energije u bruto konačnoj potrošnji u proizvodnim industrijama za 39.204 kWh-a na godišnjoj razini
  2. Ostvarena je uteda energije u proizvodnoj industriji u iznosu od 172.734,09 kWh na godišnjoj razini
  3. Smanjila se emisija CO2 za 38.872,09 kg/god

Realizacijom specifičnih ciljeva doprinijelo se ostvarenju općeg cilja projekta – povećanju učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije.

Nositelj projekta: 
REINOX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ukupna vrijednost projekta:
1.934.958,24 kn

EU udio u financiranju projekta:
1.383.525,89 kn

Razdoblje provedbe projekta:

lipanj 2018. – svibanj 2020.

Kontakt osoba:
Miroslav Vlah
tel. +385 40 855 856
e-mail: reinox@ck.t-com.hr

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr